תקנון

 תקנון היכל התרבות בעכו

תקנון זה תקף לכלל הלקוחות וגולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות הטלפון ו/ או הגעה פיזית להיכל התרבות בעכו.כללי
א. אתר HTAKKO.CO.IL הינו אתר אינטרנט הרשמי של אולם היכל התרבות בעכו. במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסים למופעי תרבות במגוון תחומים כמפורט באתר.
ב. ביצוע הזמנות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
ג. העירייה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העירייה.
ד. מספר הכרטיסים למופעים השונים של האולם הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
ה. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ למעט מופעים שמפיקם מלכ"ר. העירייה באמצעות ההיכל רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ו. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהעירייה אישור מראש ובכתב.
ז. מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י העירייה בגין כל הזמנה.
ח. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
ט. אזרחים ותיקים זכאים להנחה בגובה של 50% לכרטיס בודד להצגת תאטרון רפרטוארי בלבד.

 

 מנויים יקרים חשוב שתדעו...

*בעלי מנוי סדרה משובצים אוטומטית ביום ובמקומות קבועים פרט לאירועים המוגדרים כבחירה.

*השיבוץ לאירוע בחירה ניתן על סמך מקום פנוי ולפי כל הקודם זוכה.

*המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

*התכנים לכל סדרה נקבעים מראש והם מפורטים בתכנייה השנתית ובתקנוני המנויים הנשלחים בצמוד לכרטיס המנוי.

*על כרטיס המנוי מצוינים: שם הלקוח, שם הסדרה, פרטי שורה וכיסא באולם.

*יינתנו תזכורות על מועדי ההצגות / מופעים / מפגשים- אך אחריות הידיעה חלה על בעלי המנוי בלבד.

*כרטיס לקוח מנוי הינו כרטיס הכניסה להיכל וחובה להציגו בכניסה.

*במידה והגעתם ללא כרטיס לקוח-מנוי, ננפק עבורכם כרטיס זמני לאותו ערב.

*שינויים במנויים הסדרתיים ניתן לשנות עד שני מופעי סדרה בעונה בלבד. בסדרות- מנויצ'יק ומועדון זמר אין אפשרות ביטול/החלפה במופעי הסדרה.

*ביטולים והחלפות בהתאם עד השעה 12:00 בצהרי יום המופע או עד השעה 12:00 בצהריי יום שישי כאשר האירוע מתקיים במוצ"ש.

*אירוע שלא בוטל בזמן לא יקנה זכות למופע חלופי.

*ניצול יתרות זכות לאירועים יתאפשרו עד תום העונה.

*היכל התרבות עכו אינו אחראי על כרטיס שנותר ללא שימוש מכל סיבה שהיא ולא יינתן זיכוי במקרה זה.

*מדיניות ביטול מנוי בעת ביטול המנוי, ישולם מחיר מלא עבור הצגות ומופעים שנוצלו ודמי ביטול 5% ממחיר העסקה.

*הקפאת מנוי ניתן להקפיא את המנוי לשנה בלבד ע"י הודעה מראש בכתב, מקומות הישיבה לא יישמרו.

*אובדן כרטיס לקוח מנוי במקרה של גניבה או אובדן מנוי יש להודיע מיד לקופות ההיכל
בטלפון: 04-995-6333 הנפקת כרטיס מנוי חדש תחויב ב-20 ₪

 

סוגי מנויים וסדרות

מנוי תיאטרון

מנויציק

מועדון זמר

מנוי תזמורת מזרח ומערב

סדרת שנות ה-80 הטובות

מנוי מסביב לעולם

סדרת ששקפה

 

לקוחות יקרים שלנו,

*איחור להצגות

*בהיכל התרבות עכו- מתחילים בזמן!
*נא הגיעו בזמן כחצי שעה לפני השעה הנקובה כדי למנוע איחורים.
*פתיחת דלתות תתבצע כשעה לפני מועד התחלת האירוע.
*דלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו  לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
*הכניסה לאחר תחילת האירוע תתבצע ללא הפרעה לכלל היושבים בקהל.
*לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.

הכניסה לאולם

*הכניסה עם נשק אסורה בהחלט!

*לא תתאפשר כניסה לאולם עם דברי מאכל ושתייה מכל מין וסוג שהוא!

*כל גיל מחויב בכרטיס כניסה.

*יש לשמור על השקט לאורך כל האירוע.

*חל איסור מוחלט לדבר בנייד במהלך האירוע.

*חל איסור לצלם בתחומי ההיכל ללא אישור רשמי מהנהלת ההיכל.

 

ביטולים/שינויים
*ביטולי כרטיסים למופעים, יתקבלו עד 48 שעות לפני מועד המופע, בטלפון  בווטסאפ או במייל, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה.

 

הזמנת מקומות בקופות ההיכל
*אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים, מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס "כל הקודם זוכה". תיתכן תוספת תשלום על המרת כרטיסי בחירה במופעים שונים.
*מופעי אמרגן הינם על אחריותו ואינם בתוכניות המנוי, אלא עם צויין אחרת לרבות תוספת תשלום.

אתר האינטרנט של ההיכל
*באתר תוכלו למצוא מידע מפורט של כלל אירועי ההיכל.
*תוכלו להזמין ולרכוש ON-LINE בלחיצת כפתור בכתובת  WWW.HTAKKO.CO.IL.

מוקד שירות ומכירה
*המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 19:00.
*ביום המופע, כשעה טרם תחילת המופע, ניתן לקבל כרטיסים שהוזמנו לאותו ערב בלבד בקופות ההיכל.
*הנחות לוועדי עובדים, קבוצות ומועדוני הטבה: חבר, קרנות השוטרים, בהצדעה, אשמורת, מועדון טוב ועוד, יתאפשרו בהתאם לתנאי התקשרות עם הוועדים ,ורכישה באתרי הוועדים המסבסדים.
*ניתן לרכוש מנויים וכרטיסים גם באמצעות כרטיסי אשראי בשיחה מול נציגי השירות והמכירה של ההיכל בטלפון: 04-9956-333.

 

אחריות
א. העירייה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

ב. העירייה  אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של העירייה, או מכל סבה אחרת.
3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

ג. העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

ד. לעירייה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד העירייה בעניין זה.

ה. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

ו. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד עיריית עכו  ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר
א. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י העירייה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.
ב. חובה להציג את כרטיס האשראי בו חויבו הכרטיסים בזמן קבלת הכרטיסים במשרד או בקופת עירייה.
ג. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה.
ד. במקרה של אבדן כרטיס מנוי, יגבו 20 ש"ח בהנפקת כרטיס מנוי מגנטי חדש.
ה. העירייה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם העירייה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.
ו. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. העירייה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

פרטי הלקוח
א. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").
ב. העירייה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בעירייה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.
ג. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי העירייה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.
ד. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לעירייה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של העירייה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל טלפון סלולארי ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של העירייה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לעירייה באופן רשמי.
ה. העירייה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד העירייה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

בעלות וזכויות יוצרים
א. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של העירייה בלבד.
ב. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה, פרט להורדה של מידע (download) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות העירייה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.
ג. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של העירייה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת העירייה.
ד. לעירייה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

 

 

נשמח לראותכם תמיד בין אורחינו!
ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל: heichal@akko.muni.il
טלפון: 04-995-6333
ווטסאפ: 04-995-6333
קבלת פנים משרדי ההיכל:
א'-ה' בין השעות 08:30-19:00

 

להנהלת ההיכל זכות לשינויים. ט.ל.ח.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים
ga('create', 'UA-57897452-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');